[1]
Отремски, С. 2022. Сара А. Отремски. Забезпечення майбутніх логопедів в Сетон Хол Університеті спільнотою: Sara A. Otremsky. Providing Future Speech-Language Pathologists at Seton Hall University with a Community. Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців . 3, 3 (Січ 2022), 19–21.