(1)
Щерба, Б. . Борис Щерба. Діяльність Музею-Архіву переходової доби як приклад спроби відродження національного життя в окупованому Києві у 1942 р. : Borys Shcherba. Activities of the Museum-Archive of the Transition Period As an Example of an Attempt to Revive National Life in Occupied Kyiv in 1942. YSGSIJ 2022, 3, 78-85.