(1)
Світлична, О. . Олена Світлична. Український етностиль в інтерпретації молодого покоління (на прикладах робіт студентів-дизайнерів Київського університету імені Бориса Грінченка: Olena Svitlychna. Ukrainian Ethnic Style in the Interpretation of the Younger Generation (on the Examples of Works by Students-Designers of Borys Grinchenko Kyiv University). YSGSIJ 2022, 3, 125-145.