(1)
Івахненко, І. . Ірина Івахненко. Внесок Василя Данилевича у розвиток музейництва в Україні. YSGSIJ 2021, 1, 87-95.