[1]
Б. . Щерба, «Борис Щерба. Діяльність Музею-Архіву переходової доби як приклад спроби відродження національного життя в окупованому Києві у 1942 р. : Borys Shcherba. Activities of the Museum-Archive of the transition period as an example of an attempt to revive national life in occupied Kyiv in 1942 », YSGSIJ, вип. 3, вип. 3, с. 78–85, Січ 2022.