[1]
. О. . Мусіяченко, « Ольга Мусіяченко. Музичне середовище Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у туристичному образі міста», YSGSIJ, вип. 1, вип. 1, с. 46–61, Бер 2021.