[1]
І. . Івахненко, «Ірина Івахненко. Внесок Василя Данилевича у розвиток музейництва в Україні», YSGSIJ, вип. 1, вип. 1, с. 87–95, Бер 2021.