1.
Отремски С. Сара А. Отремски. Забезпечення майбутніх логопедів в Сетон Хол Університеті спільнотою: Sara A. Otremsky. Providing Future Speech-Language Pathologists at Seton Hall University with a Community. YSGSIJ [інтернет]. 10, Січень 2022 [цит. за 29, Вересень 2022];3(3):19-21. доступний у: https://ysgsij.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/90