Подання

Подання

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
Зміст статті відповідає проблематиці журналу.
Стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу.
Стаття містить всі структурні елементи (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
Форматування виконано згідно вимог.
Файл статті має бути поданий у форматі .doc/.docx
Розмір файлу не повинен перевищувати 1,5 Мб.