Редакційна політика

Редакційна політика
1. Редакційна політика електронного журналу «Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.
2. Редакція перевіряє подані статті на плагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення. Редакція має право відхилити будь-який рукопис. Статті з плагіатом ніколи не приймаються. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації у статтях, достовірність імен, прізвищ та цитування поданих матеріалів відповідно до чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

3. Процедура експертного оцінювання передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного.
4. Усі наукові статті, які надійшли до редакції рецензуються на таких підставах: об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу; комплексний аналіз переваг та недоліків статті.
5. Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук редакторів.
6. З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції вітає використання у статтях посилання на найновіші публікації, які: мають ідентифікатор DOI; індексуються у бібліографічних базах Scopus.
7. Кожен випуск електронного журналу затверджується кафедрою історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.
8. Всі номера видання архівуються та зберігаються безпосередньо на сайті журналу у рубриці "Архіви" та в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.