Редакційна політика

Редакційна політика
1. Редакційна політика електронного журналу «Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.
2. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення. Всі рукописи, подані в редакцію, перевіряються виконавчим редактором на унікальність за допомогою сервісу пошуку текстових збігів Unicheck на етапі первинного розгляду. У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється. Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).
3. Процедура експертного оцінювання передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного.
4. Усі наукові статті, які надійшли до редакції рецензуються на таких підставах: об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу; комплексний аналіз переваг та недоліків статті.
5. Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук експертів.
6. З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції вітає використання у статтях посилання на найновіші публікації, які: 1) мають ідентифікатор DOI; 2) індексуються у бібліографічних базах Scopus і Web of Science.
7. Кожен випуск електронного журналу затверджується Вченою Радою Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.
8. Всі номера видання архівуються та зберігаються безпосередньо на сайті журналу у рубриці "Архіви" та в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.