Етика видання

Етика видання
Редакційна етика журналу ґрунтується на етичних принципах, підтримуваних спільнотою видавців наукової періодики, на вимогах законодавства України та ЄС щодо авторського права і на рекомендаціях, розроблених Комітетом за активністю публікацій етики – Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org)

Етичні норми публікаційного процесу
Редакція журналу керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, неупередженості, забезпечуючи високу якість публікованих матеріалів; дотримується наукової етики при рецензуванні статей; сприяє захисту авторських прав; відхиляє статті при виявленні плагіату; дотримується конфіденційності; вносить редакційні правки за погодженням з авторами.
Автори забезпечують відповідність матеріалів етичним та юридичним нормам; оригінальність публікованих матеріалів; достовірність отриманих результатів; відсутність у статтях запозичень без посилань на першоджерела (плагіату); достовірність інформації у поданих матеріалах. Автор не має права представляти одну і ту ж статтю для публікації у кількох виданнях.
Матеріали, що представляються на розгляд до редакції журналу, повинні відповідати правилам оформлення наукових статей, представлених на сайті журналу.