Редакційний штат

 Редакційна колегія

Ольга Тарасенко, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна). Головний редактор.

Джеймс К. Дейлі, доктор освітніх наук, професор, Департамент освітніх досліджень Коледжу освіти і соціальних послуг Сетон Хол Університету (Нью Джерси, США)

Оксана Салата, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка   (Київ, Україна).

Натаніель Найт, доктор філософії, професор, завідувач Департаменту історії Сетон Хол Університету (Нью Джерси, США).

Максим Матусевич, доктор філософії, професор історії Департаменту історії Сетон Хол Університету, Директор Програми російських та східноєвропейських досліджень Сетон Хол Університету (Нью Джерси, США).

Олександр Бонь, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна).

 Олена Гуменюк, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна).

Руслан Куцик, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна).

Відповідальний секретар:

Ольга  Мусіяченко, викладачка  Фахового  коледжу  «Універсум»  Київського  університету імені  Бориса  Грінченка,  Голова  Наукового  товариства  студентів,  магістрантів,  аспірантів, молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка   (Київ, Україна).

 

Засновник і видавець: Київський  університет імені Бориса Грінченка  

Адреса редакції:  Київ, пр. Тимошенко, 13 б, ауд. 415а (кафедра історії України)

Контактний телефон: + 38 095 570 64 66. E-mail: o.tarasenko@kubg.edu.ua

URL журналу:  https://ysgsij.kubg.edu.ua/

© Київський  університет імені Бориса Грінченка