Редакційний штат

Редакційна колегія 

Ольга Тарасенко, кандидатка наук, доцентка, доцентка кафедри історії України Історикофілософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна).

Джеймс К. Дейлі, доктор освітніх наук, професор, Департамент освітніх досліджень Коледжу освіти і соціальних послуг Сетон Хол Університету (Нью Джерси, США)

Оксана Салата, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії Історикофілософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка   (Київ, Україна).

Відповідальний секретар:  

Ольга Мусіяченко, викладачка Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, Голова Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка   (Київ, Україна).

Члени редколегії

Максим Матусевич – доктор філософії, професор історії Департаменту історії Сетон Хол Університету, Директор Програми російських та східноєвропейських досліджень Сетон Хол Університету (Нью Джерси, США).

Радомир Мокрик – доктор філософії з історії, викладач Інституту Східноєвропейських досліджень Карлового університету (Прага, Чехія).

Матеуш Каміонка – доктор філософії з політичних наук, доцент Краківського педагогічного університету імені Комісії національної освіти (Краків, Польща). 

Марек Пшегода    доктор    філософії    з     філологічних    наук,     доцент   Інституту  Східноєвропейських досліджень Карлового університету (Прага, Чехія).

Галина Логінова – докторка філософії з історії, докторант Мюнхенського університету (Мюнхен, Німеччина).

Засновник і видавець: Київський  університет імені Бориса Грінченка  

Адреса редакції:  Київ, пр. Тимошенко, 13 б, ауд. 415а (кафедра історії України)

Контактний телефон: + 38 095 570 64 66. E-mail: o.tarasenko@kubg.edu.ua

URL журналу:  https://ysgsij.kubg.edu.ua/

© Київський  університет імені Бориса Грінченка