Борис Щерба. Діяльність музеїв в окупованому нацистами Києві в 1941 – 1943 рр.

Автор(и)

Ключові слова:

Київ, музей, архів, окупація, нацисти, Генеральний комісаріат, 1941–1943.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню діяльності музеїв Києва під час нацистської окупації 1941 – 1943 рр. У радянській історіографії цей період відображався виключно в негативних тонах. Актуальним для даної теми є об’єктивне та неупереджене дослідження цього складного періоду в історії Києва. У статті розглядається роль Київської міської ради у процесі відновлення роботи музеїв. Показано, що, незважаючи на складну ситуацію, українські музейники зберегли надбання українського народу та зберегли його історію.

Посилання

Denisenko, I. (2005). Uryvky z mynuloho [Excerpts from the past]. Kyiv [in Ukrainian].

Derzhavnyy Arkhiv Kyyivs’koyi oblasti [State Archives of Kyiv region]. Fund R-2412. Description 2. Case 244. Sheets 37, 42, 43.

Fettikh, N. (2004). Kyyivs’kyy shchodennyk [Kyiv Diary]. 3. II. 1941‒ 19.I. 1942. Kyiv: Sofiya-A [in Ukrainian].

Hedz, V. (2007). Dzherela do vyvchennya kul’turnoho zhyttya v okupovanomu Kyevi (1941–1943 rr.) [Sources for the study of cultural life in occupied Kyiv (1941–1943)]. Spetsial’ni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky: Zb. nauk. pr. [Special historical disciplines: questions of theory and methodology: Collection of scientific works]. 15, 181-204 [in Ukrainian].

Hedz, V. Muzeyi Kyyeva pid chas natsysts’koyi okupatsiyi [Museums of Kyiv during the Nazi occupation]. http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/52.pdf. [in Ukrainian].

Istoriya Kiyeva [History of Kyiv]. (1985). Kondufor Y.U. (Red.). Kiyev sotsialisticheskiy [Kyiv socialist]. 3. 1. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Khoroshunova, I. O. (2001). Pervyy hod voyny. Kyevskye zapysky [The first year of the war. Kiev notes]. Yehupets’: Khudozhn’o-publitsystychnyy al’manakh Instytutu Yudayiky [Yegupets: Artistic and Journalistic Almanac of the Judaica Institute]. 9, 5-75 [in Russian].

Kot, S. Maroderstvo yak faktor rozhrabuvannya, vyvezennya ta znyshchennya kul’turnykh tsinnostey na okupovaniy terytoriyi Ukrayiny pid chas Druhoyi svitovoyi viyny (1941–1944 rr.) [Marauding as a factor in the looting, export and destruction of cultural property in the occupied territory of Ukraine during the Second World War (1941–1944)]. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31971/05-Kot.pdf. [in Ukrainian].

Koval’, M. V. (1993). Dolya ukrayins’koyi kul’tury za «novoho poryadku» [The fate of Ukrainian culture under the "new order"]. Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. 11–12. 5-38 [in Ukrainian].

Kruten’ko, N. (1999). Kyyivs’kyy muzey zakhidnoho ta skhidnoho mystetstva v period nimets’koyi okupatsiyi Kyyeva 1941–1943 rokiv [Kyiv Museum of Western and Oriental Art during the German occupation of Kyiv in 1941–1943]. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z nahody 150-richchya vid dnya narodzhennya B.I. Khaneneka, metsenata, kolektsionera, fundatora muzeyu [Proceedings of the scientific-practical conference on the occasion of the 150th anniversary of the birth of B.I. Hanenko, patron, collector, founder of the museum]. Kyiv: Kyy [in Ukrainian].

Kruten’ko, N. (1998). Serhiy Hilyarov [Sergey Gilyarov]. Pam’atky Ukrayiny [Sightseeing places in Ukraine]. 1 [in Ukrainian].

Kucheruk, O. S. (2005). Do istoriyi mystets’koho zhyttya u Kyyevi za nimets’koyi okupatsiyi [To the history of artistic life in Kyiv during the German occupation]. Storinky voyennoyi istoriyi Ukrayiny [Pages of military history of Ukraine]. 9/2, 241-252 [in Ukrainian].

Malakov, D. V. (2008) Kyyany. Viyna. Nimtsi [Kyivans. War. Germans]. Kyiv: Amadey [in Ukrainian].

Radiyevs’ka, T., Sorokina, S., Sebta, T. Dokumenty svidchat’: vyvezennya na zakhid zbirok Krayovoho muzeyu do– i rann’oyi istori v Kyyevi u 1943–1945 rr. [Documents show: removal to the west of the collections of the National Museum of Pre– and Early History in

Kyiv in 1943-1945] https://shron1.chtyvo.org.ua/Radiievska_Tetiana/Dokumenty_svidchat_vyvezennia_na_zakhid_zbirok_Kraiovoho_muzeiu_do-_i_rannoi_istorii_v_Kyievi.pdf. [in Ukrainian].

Sebta, T. M. (Upor.). (2016). Kyyevo-Pechers’ka Lavra u chasy Druhoyi svitovoyi viyny. Doslidzhennya. Dokumenty [Kyiv-Pechersk Lavra during the Second World War. Research. Documents]. Kyiv: Oleh Filyuk [in Ukrainian].

Sorokina, S., Zaval’na, O., Radiyevs’ka, T. (2015). Diyal’nist’ Muzeyu do– i rann’oyi istoriyi v Kyyevi u 1942–1943 rr. (za materialamy NMIU) [Activities of the Museum of Early and Early History in Kyiv in 1942–1943 (according to the NMIU)]. Arkheolohiya & Fortyfikatsiya Ukrayiny: Zb. materialiv V Mizhnar. nauk.-prakt. konfer., pryurochenoyi do 125-oyi richnytsi zasnuvannya Kam’yanets’-Podil’s’koho derzh. istorychnoho muzeyu-zapovidnyka [Archeology & Fortification of Ukraine: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference dedicated to the 125th anniversary of the Kamyanets-Podilsky State Historical Museum-Reserve]. Kamyanets-Podilsky, 288-295 [in Ukrainian].

Sorokina, S., Zaval’na, O., Radiyevs’ka, T. (2016). Muzey do– i rann’onovoyi istoriyi u Kyyevi (1942–1943): Struktura ta personal’nyy sklad [Museum of Early and Early History in Kyiv (1942–1943): Structure and personnel]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho muzeyu istoriyi Ukrayiny: Zb. nauk. pr. [Scientific Bulletin of the National Museum of History of Ukraine: Collection of scientific works]. 1(1), 210-220 [in Ukrainian].

Sorokina, S., Zaval’na, O. (2014). Nimets’kyy arkheoloh doktor Paul’ Grimm i stvorennya u Kyyevi Muzeyu do– i rann’onovoyi istoriyi u 1942 r. [German archaeologist Dr. Paul Grimm and the establishment of the Museum of Early and Early History in Kyiv in 1942]. Naukovi zapysky:zbirnyk prats’ molodykh vchenykh ta aspirantiv [Scientific notes: a collection of works by young scientists and graduate students]. 28. Kyiv [in Ukrainian].

Udovyk, V. M. (2005). Pytannya kul’turnoyi polityky v period nimets’koyi okupatsiyi (1941–1944 rr.) [Issues of cultural policy during the German occupation (1941–1944)]. Storinky voyennoyi istoriyi Ukrayiny [Pages of Military History of Ukraine]. 9/2, 327-334 [in Ukrainian].

Voytsekhovs’kyy, Y. U. (2002). Kyiv v roky viyny [Kyiv during the war]. Istoriya v shkoli [History at school]. 9-12 [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

2022-07-20

Як цитувати

Щерба, Б. . (2022). Борис Щерба. Діяльність музеїв в окупованому нацистами Києві в 1941 – 1943 рр. Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців, 4(4), 93–103. вилучено із https://ysgsij.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/135

Номер

Розділ

Розділ 2. Студії молодих дослідників Київського університету Бориса Грінченка