Borys Shcherba. Activities of museums in Nazi-occupied Kyiv in 1941-1943

Authors

Keywords:

Kyiv, museum, archive, occupation, Nazis, General Commissariat, 1941–1943.

Abstract

The article is devoted to the study of the activities of museums in Kyiv during the Nazi occupation from 1941 to 1943. In Soviet historiography, this period was portrayed exclusively in negative tones. An objective and unbiased study of this difficult period in the history of Kyiv is relevant to this topic. The article examines the role of the Kyiv City Council in the process of restoring the work of museums. It is shown that, despite the difficult situation, Ukrainian museum workers have preserved the heritage of the Ukrainian people and preserved its history.

References

Denisenko, I. (2005). Uryvky z mynuloho [Excerpts from the past]. Kyiv [in Ukrainian].

Derzhavnyy Arkhiv Kyyivs’koyi oblasti [State Archives of Kyiv region]. Fund R-2412. Description 2. Case 244. Sheets 37, 42, 43.

Fettikh, N. (2004). Kyyivs’kyy shchodennyk [Kyiv Diary]. 3. II. 1941‒ 19.I. 1942. Kyiv: Sofiya-A [in Ukrainian].

Hedz, V. (2007). Dzherela do vyvchennya kul’turnoho zhyttya v okupovanomu Kyevi (1941–1943 rr.) [Sources for the study of cultural life in occupied Kyiv (1941–1943)]. Spetsial’ni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky: Zb. nauk. pr. [Special historical disciplines: questions of theory and methodology: Collection of scientific works]. 15, 181-204 [in Ukrainian].

Hedz, V. Muzeyi Kyyeva pid chas natsysts’koyi okupatsiyi [Museums of Kyiv during the Nazi occupation]. http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/52.pdf. [in Ukrainian].

Istoriya Kiyeva [History of Kyiv]. (1985). Kondufor Y.U. (Red.). Kiyev sotsialisticheskiy [Kyiv socialist]. 3. 1. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Khoroshunova, I. O. (2001). Pervyy hod voyny. Kyevskye zapysky [The first year of the war. Kiev notes]. Yehupets’: Khudozhn’o-publitsystychnyy al’manakh Instytutu Yudayiky [Yegupets: Artistic and Journalistic Almanac of the Judaica Institute]. 9, 5-75 [in Russian].

Kot, S. Maroderstvo yak faktor rozhrabuvannya, vyvezennya ta znyshchennya kul’turnykh tsinnostey na okupovaniy terytoriyi Ukrayiny pid chas Druhoyi svitovoyi viyny (1941–1944 rr.) [Marauding as a factor in the looting, export and destruction of cultural property in the occupied territory of Ukraine during the Second World War (1941–1944)]. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31971/05-Kot.pdf. [in Ukrainian].

Koval’, M. V. (1993). Dolya ukrayins’koyi kul’tury za «novoho poryadku» [The fate of Ukrainian culture under the "new order"]. Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. 11–12. 5-38 [in Ukrainian].

Kruten’ko, N. (1999). Kyyivs’kyy muzey zakhidnoho ta skhidnoho mystetstva v period nimets’koyi okupatsiyi Kyyeva 1941–1943 rokiv [Kyiv Museum of Western and Oriental Art during the German occupation of Kyiv in 1941–1943]. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z nahody 150-richchya vid dnya narodzhennya B.I. Khaneneka, metsenata, kolektsionera, fundatora muzeyu [Proceedings of the scientific-practical conference on the occasion of the 150th anniversary of the birth of B.I. Hanenko, patron, collector, founder of the museum]. Kyiv: Kyy [in Ukrainian].

Kruten’ko, N. (1998). Serhiy Hilyarov [Sergey Gilyarov]. Pam’atky Ukrayiny [Sightseeing places in Ukraine]. 1 [in Ukrainian].

Kucheruk, O. S. (2005). Do istoriyi mystets’koho zhyttya u Kyyevi za nimets’koyi okupatsiyi [To the history of artistic life in Kyiv during the German occupation]. Storinky voyennoyi istoriyi Ukrayiny [Pages of military history of Ukraine]. 9/2, 241-252 [in Ukrainian].

Malakov, D. V. (2008) Kyyany. Viyna. Nimtsi [Kyivans. War. Germans]. Kyiv: Amadey [in Ukrainian].

Radiyevs’ka, T., Sorokina, S., Sebta, T. Dokumenty svidchat’: vyvezennya na zakhid zbirok Krayovoho muzeyu do– i rann’oyi istori v Kyyevi u 1943–1945 rr. [Documents show: removal to the west of the collections of the National Museum of Pre– and Early History in

Kyiv in 1943-1945] https://shron1.chtyvo.org.ua/Radiievska_Tetiana/Dokumenty_svidchat_vyvezennia_na_zakhid_zbirok_Kraiovoho_muzeiu_do-_i_rannoi_istorii_v_Kyievi.pdf. [in Ukrainian].

Sebta, T. M. (Upor.). (2016). Kyyevo-Pechers’ka Lavra u chasy Druhoyi svitovoyi viyny. Doslidzhennya. Dokumenty [Kyiv-Pechersk Lavra during the Second World War. Research. Documents]. Kyiv: Oleh Filyuk [in Ukrainian].

Sorokina, S., Zaval’na, O., Radiyevs’ka, T. (2015). Diyal’nist’ Muzeyu do– i rann’oyi istoriyi v Kyyevi u 1942–1943 rr. (za materialamy NMIU) [Activities of the Museum of Early and Early History in Kyiv in 1942–1943 (according to the NMIU)]. Arkheolohiya & Fortyfikatsiya Ukrayiny: Zb. materialiv V Mizhnar. nauk.-prakt. konfer., pryurochenoyi do 125-oyi richnytsi zasnuvannya Kam’yanets’-Podil’s’koho derzh. istorychnoho muzeyu-zapovidnyka [Archeology & Fortification of Ukraine: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference dedicated to the 125th anniversary of the Kamyanets-Podilsky State Historical Museum-Reserve]. Kamyanets-Podilsky, 288-295 [in Ukrainian].

Sorokina, S., Zaval’na, O., Radiyevs’ka, T. (2016). Muzey do– i rann’onovoyi istoriyi u Kyyevi (1942–1943): Struktura ta personal’nyy sklad [Museum of Early and Early History in Kyiv (1942–1943): Structure and personnel]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho muzeyu istoriyi Ukrayiny: Zb. nauk. pr. [Scientific Bulletin of the National Museum of History of Ukraine: Collection of scientific works]. 1(1), 210-220 [in Ukrainian].

Sorokina, S., Zaval’na, O. (2014). Nimets’kyy arkheoloh doktor Paul’ Grimm i stvorennya u Kyyevi Muzeyu do– i rann’onovoyi istoriyi u 1942 r. [German archaeologist Dr. Paul Grimm and the establishment of the Museum of Early and Early History in Kyiv in 1942]. Naukovi zapysky:zbirnyk prats’ molodykh vchenykh ta aspirantiv [Scientific notes: a collection of works by young scientists and graduate students]. 28. Kyiv [in Ukrainian].

Udovyk, V. M. (2005). Pytannya kul’turnoyi polityky v period nimets’koyi okupatsiyi (1941–1944 rr.) [Issues of cultural policy during the German occupation (1941–1944)]. Storinky voyennoyi istoriyi Ukrayiny [Pages of Military History of Ukraine]. 9/2, 327-334 [in Ukrainian].

Voytsekhovs’kyy, Y. U. (2002). Kyiv v roky viyny [Kyiv during the war]. Istoriya v shkoli [History at school]. 9-12 [in Ukrainian].

Published

2022-07-20

How to Cite

Щерба, Б. . (2022). Borys Shcherba. Activities of museums in Nazi-occupied Kyiv in 1941-1943. Young Scholars Grinchenko – Seton International Journal, 4(4), 93–103. Retrieved from https://ysgsij.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/135

Issue

Section

Section 2. Borys Grinchenko Kyiv University Young Scholars Studies