Владислав Шуточкін. Турецький вектор міжнародної діяльності українських університетів у ХХІ ст.

Автор(и)

Анотація

Владислав Шуточкін. Турецький вектор міжнародної діяльності українських університетів у ХХІ ст.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the cooperation of Ukrainian universities with Turkish Republic, which has developed in the XXI century. First of all, the history of the formation of relations, which became the basis for the establishment of modern educational cooperation, is shown. Prospects for further development of contacts between the states are also indicated. The content of cooperation is revealed on the basis of the analysis of reports of Ukrainian universities, scientists and certificates of the diplomatic mission of Ukraine in Turkey. The forms and directions of relations are shown, which have developed between higher educational institutions of Ukraine with Turkey in the XXI century. The issue of educational cooperation between Ukraine and Turkey has been partially considered by domestic scholars, so it deserves detailed and comprehensive consideration. Since gaining independence in 1991, Ukraine has sought to meet current trends in advanced educational standards. Educational cooperation allows Ukraine to learn from experience and transform its own education system. Ukraine already cooperates with many European countries, such as Poland, Lithuania, Germany, Great Britain and the Czech Republic. At the same time, Ukraine is developing cooperation with Asian countries. One of such countries is Turkish Republic, which has significant international influence in the world and is an important economic and geopolitical partner for Ukraine. Leading universities of Ukraine sign cooperation agreements and organize joint conferences with the Turkish side. Countries also implement academic mobility programs among students. Thanks to educational cooperation between the states, Ukraine increases its international prestige in the geopolitical and socio-cultural space. In general, partnerships contribute to the cultural enrichment of both countries. We hope that the educational contacts between Ukraine and Turkey will continue to strengthen, and that the Republic of Turkey will remain a successful partner of Ukraine in the field of education and science.

Keywords: Ukrainian-Turkish relations, educational cooperation, cultural relations, university.

Біографія автора

Владислав Шуточкін, Київський університет імені Бориса Грінченка

УДК 378.4.091(477+560)

Посилання

References

Demshychak, R. 2019. Korektsiya ukrayinsʹko-turetsʹkykh vidnosyn u konteksti zovnishnʹopolitychnoho kursu prezydenta Turechchyny Redzhepa Erdohana [Correction of Ukrainian-Turkish relations in the context of Turkish President Erdogan foreign policy]. Naukovyy zhurnal «Politykus» [Scientific journal "Politikus"]. 1, 82-87 [in Ukrainian].

Dryha, I. 2014. Ukrayinsʹko-turetsʹki vidnosyny na suchasnomu etapi: mozhlyvosti ta pereshkody.

[Ukrainian-Turkish relations at the present stage: opportunities and obstacles: international expert round table, July 3. 2014 Kyiv]. 156-158. Kyiv [in Ukrainian]

Korsunʹkyy, S. 2011. Ukrayinsʹko-turetsʹki vidnosyny: mynule, sʹohodennya, zavtra [Ukrainian-Turkish relations: past, present, tomorrow]. Zovnishnya polityka i dyplomatiya Ukrayiny [Foreign policy and diplomacy of Ukraine]. 17, 24-31[in Ukrainian].

Lakhmanyuk, T. 2012. Ukrayina i Turetsʹka Respublika: shlyakhy spivrobitnytstva [Ukraine and the Republic of Turkey: ways of cooperation]. Ukrayina−Yevropa−Svit. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh pratsʹ. Seriya: Istoriya, mizhnarodni vidnosyny [Ukraine-Europe-World. International collection of scientific works. Series: History, international relations]. 9, 140-145 [in Ukrainian].

Memorandum pro spivrobitnytstvo mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrayiny ta Radoyu vyshchoyi osvity Turechchyny u sferi vyshchoyi osvity [Memorandum of Cooperation between the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Council of Higher Education of Turkey in the field of higher education] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_003-17#Text. [in Ukrainian].

Mizhnarodna spivpratsya. Kafedra vsesvitnʹoyi istoriyi. Istoryko-filosofsʹkyy fakulʹtet Kyivsʹkoho universytetu imeni Borysa Grinchenka [International cooperation. Department of World History. Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University] https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-19-34/mizhnarodna-spivpratsia.html. [in Ukrainian].

Mykhtaryan, N. 2012. Do 90-richchya ukrayinsʹko-turetsʹkoho Dohovoru pro druzhbu i braterstvo vid 2 sichnya 1922 roku [To the 90th anniversary of the Ukrainian-Turkish Treaty of Friendship and Brotherhood of January 2, 1922] (O.O. Khamray, Ed.). Skhodoznavstvo [Oriental studies: a collection of scientific works]. 59. 148-163. [in Ukrainian].

Naukova konferentsiya pro uchastʹ turetsʹkoho viysʹka u boyovykh diyakh v Halychyni 1916–1917 rr. [Scientific conference on the participation of the Turkish army in the fighting in Galicia in 1916–1917]. Naukovo-doslidnyy instytut ukrayinoznavstva [Research Institute of Ukrainian Studies] [in Ukrainian]. http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/2273-1916-17.

Ponamarʹova, I. 2013. Rozvytok tyurkolohiyi na terytoriyi suchasnoyi Ukrayiny [Development of Turkology on the territory of modern Ukraine]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Philological sciences]. 12, 89-95 [in Ukrainian].

Sahan, H. 2017. Istorychna retrospektsiya ukrayinsʹkoyi prysutnosti na turetsʹkiy zemli [Historical retrospective of the Ukrainian presence on Turkish soil]. Visnyk Cherkasʹkoho universytetu. Seriya: Istorychni nauky [Bulletin of Cherkasy University. Series. Historical sciences]. Bohdan Khmelnytsky Cherkasy University, 4, 63-70 [in Ukrainian].

Sinan-pasha [in Russian] https://ru.sinanpasha.org/http://ru.sinanpasha.org/.

Solovykh, Yе. 2018. Ukrayina-Turechchyna: Polityko-ekonomichni aspekty vzayemovidnosyn i perspektyvy rozvytku [Ukraine-Turkey: Political and economic aspects of relations and prospects for development]. Visnyk KHNU im. V.N. Karazina. Seriya «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayeznavstvo. Turyzm [Bulletin of Vasyl Karazin Kharkiv National University. Series «International Relations. Economy. Regional studies. Tourism]. 8, 80-87 [in Ukrainian].

Spivrobitnytstvo v osvitniy sferi. Posolʹstvo Ukrayiny v Turechchyni [Cooperation in the field of education. Embassy of Ukraine in Turkey] [in Ukrainian] https://turkey.mfa.gov.ua/

Stazhuvannya hrinchenkivtsiv u Stambuli. Kyivsʹkyy universytet imeni Borysa Hrinchenka [Internship of Grinchenko residents in Istanbul. Borys Grinchenko Kyiv University] [in Ukrainian] https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5885-stazhuvannia-hrinchenkivtsiv-u-stambuli.html.

Turetsʹkyy kulʹturnyy tsentr pry KHNPU imeni H.S. Skovorody. Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet im. H. S. Skovorody [Turkish Cultural Center at Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovoroda] [in Ukrainian] http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Centr_mijnarod_spiv/prezentatsia_turkish_center.pdf.

Turetsʹkyy tsentr informatsiyi ta doslidzhenʹ. Instytut filolohiyi Kyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Turkish Center for Information and Research. Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv] [in Ukrainian] https://philology.knu.ua/struktura-if/tsentry/turetskyy-tsentr/.

Tsentr turetsʹkoyi kulʹtury ta movy. Odesʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni I. Mechnykova [Center of Turkish culture and language. Odessa National University named after I. Mechnikov] [in Ukrainian] http://onu.edu.ua/uk/culture/languages/turkey

Tsentr turetsʹkoyi movy ta kulʹtury. Khersonsʹkyy derzhavnyy universytet [Turkish Language and Culture Center. Kherson State University] [in Ukrainian] http://www.kspu.edu/InternationalActivities/TheHistoryOfInternationalActivities/Turkishcenter.aspx?lang=ru.

Uhoda pro spivrobitnytstvo v haluzi osvity mizh Ministerstvom osvity Ukrayiny ta Ministerstvom Natsionalʹnoyi osvityi Radoyu vyshchoyi osvity Turetsʹkoyi Respubliky [Agreement on cooperation in the field of education between the Ministry of Education of Ukraine and the Ministry of National Education and the Council of Higher Education of the Republic of Turkey] [in Ukrainian] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_300#Text.

V Universyteti vidkryly Tsentr vyvchennya turetsʹkoyi movy ta literatury. Lʹvivsʹkyy universytet [The Center for the Study of Turkish Language and Literature was opened at the University. Lviv University] in Ukrainian] https://lnu.edu.ua/v-universyteti-vidkryly-tsentr-vyvchennya-turetskoji-movy-ta-literatury/.

Vorotnyuk, M. 2016. Audyt zovnishnʹoyi polityky: Ukrayina-Turechchyna: dyskusiyna zapyska. Kyiv [Foreign Policy Audit: Ukraine-Turkey: Discussion Note] [in Ukranian].

Vorotnyuk, M. 2020. Kompas 2020. Turechchyna: rehionalʹnyy hravetsʹ z hlobalʹnymy ambitsiyamy: zbirnyk statey [Compass 2020. Turkey: a regional player with global ambitions: a collection of articles]. Kyiv [in Ukranian].

Downloads

Опубліковано

2021-06-29

Як цитувати

Шуточкін, В. . (2021). Владислав Шуточкін. Турецький вектор міжнародної діяльності українських університетів у ХХІ ст. Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців, 2(2), 98–107. вилучено із https://ysgsij.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/67

Номер

Розділ

Cтудії молодих дослідників Київського університету Бориса Грінченко